• My Last Farewell

  by  • March 23, 2017 • * Safe for Work *, To You • 0 Comments

  I’m not angry. I just used to the fact that there were lots of people who always puts me on the top of their priority list but sadly when it comes to you, I feel that I’m at the bottom of your priority list so I decided to walk away. That’s life… as adults, we knew, can’t always have, what we want in life.
  Lately, maski unan da kuman irason mo nasa di kaw maka message. Iyan iyang busy, yaayos da ang macbook ug yawara ang celfon. Haha. The thing is; in love, it’s only black and white. Ampan shades of grey. Pag love, Love.Pag dili, Dili. Simple.
  Pag love, awon constant communication, pag sayud kaw na ma busy kaw sang kanmu kinabuhi pilahay pag-laong na “excuse naay ha, mabusy ako ng 10 yrs! Haha. Masabtan ko sa iyan. Ang kapuyan ko lang iyang ganahay ang istoryahan natu duon tapos ugma di da kaw magparamdam tapos the following day mag sorry kaw na wa kaw ka message kay ya busy kaw. Bullshit! Haha. Buti sana kung sometimes lang pero pag permamente da, bullshit da gayud iyan na rason.
  Mawaraan ng value ang word na “sorry” kanmu kay permamente da mu gamiton. Amoy pirmi intro mo kada message mo after kaw mawara.
  Love ta kaw pero di kaw madayaw para kanak. Sauna pa pirmamente da mo ako pasakitan. Iyang maglaong kaw na love mo ako ug ang upod gusto mo lang, sakit gihapon sa heart makit-an kaw na kaiban mo sila. Wa gihapon mawara sa isip ko na idtong istoryahon ko garu ang yang-away kanak, ihatod mo yaan para protektahan against kanak. Haha. Sakit 😀
  Daigay na time na kinahanglan ta kaw but you never lift a finger for me. Yes, you never did anything for me. You never console me sa mga times na I need someone to talk to. Sayud ako sini na kamatuoran kay bright baya ako. haha. Mas bright baya ako kanmu. Haha. Love ta kaw lang gayud amu itestingan ko pagpa bungol bungol. Most of the time, ikaw sa ang mamiya tapos pag kapuyon da ako tagad kanmu ug I will try to distance myself from you, magkaripas kaw dayon lupog kanak ug ako si gaga, magpa uto isab kay saon man, love man.
  But I’m walking away not for you to chase me baya, I’m walking away coz I love myself and I know I deserve someone who will choose me. I deserve someone who will put me on the top of his priority list. I deserve someone who will love and wants to be with me. I deserve someone who plans his life with me. I deserve someone who will not hurt me over and over again.
  So ciao, goodbye. I hope our path will never cross again and if it will, I hope by that time I can smile at you sweetly and say; “it’s okay, hindi na masakit” ?

  Leave a Reply